Hva vi tilbyr av
Dette hjelper vi deg med

Regnskap

Regnskap

• Ajourhold av løpende bokføring
• Kontering av bilag, registrering
• Avgiftsbehandling
• Periodisering og kostnadsfordeling
• Periode avslutning, avstemming, kontroll
• Rapportering

lønn

• Registrering av lønnsdata basert på grunnlag
• Reiseregninger, utlegg mv.
• Lønnsberegning og – kjøring, utbetaling
• Beregning av skattetrekk og arbeidsgiveravgift mv.
• Pliktig rapportering til offentlige myndigheter

UTVIDETRÅDGIVING TIL REGNSKAP

Årsoppgjør m.m

• Årsregnskap med skatteberegning og noter
• Ligningspapirer, inkl. aksjonæroppgave
• Styre- og generalforsamlings protokoller
• Samarbeid og koordinering med revisor
• Utarbeide konsernregnskap
• Analyse og innarbeidelse av nye regnskapsprinsipper
• Fisjons- og fusjonsregnskap, omorganisering
• Kvalitetskontroll (i.h.t krav fra Regnskap Norge)

Formalia / Altinn

• Utarbeidelse av alle typer protokoller knyttet til eier/aksjonær, styre og    bedriftsledelse
• Registrering / stiftelse av aksjeselskap, enkelpersonforetak og ansvarlige selskap
• Bruk av Altinn

Skatt og avgift

• Skatte- og avgiftsrådgivning og –planlegging, for selskaper, næringsdrivende og private
• Utarbeidelse av ligningspapirer
• Oppfølging og klage på ligningsavgjørelser
• Vurdering og oppfølging av merverdiavgift i virksomheten
• Mva-representasjon (for utl. virksomheter)

Ledelse, internkontroll og planlegging

Internkontroll

• Interne rutiner, rutineforbedringer
• Gjennomgang og kontroll av rutiner

Planlegging / budsjett

• Gjennomføring av budsjettarbeid, med driftsplanlegging, investeringer, eiendeler & gjeld, likviditetsbudsjett med mer
• Likviditetsplanlegging og -styring

Analyse og økonomisk styring

• Nøkkeltall og kostnadsanalyser, regnskapsanalyse
• Rutiner for økonomisk rapportering
• Samtale- og sparringspartner

Ledelse – utleie av regnskaps og økonomiressurser / management for hire

• Utleie av økonomi- og regnskapsressurser over en periode
• Daglig leder, øk.dir/øk.sjef, controller, regnskapssjef

Forretningsutvikling

Strategi / virksomhetsstyring

• Bistand til gjennomføring av strategiprosess; sette formål, mål og retning for virksomhetens aktiviteter (passer typisk for mellomstore og mindre virksomheter).

Sparringspartner

• Styrets og ledelsens ansvar – sparringspartner
• Sparringspartner generelt

Soliditet

Org.nr.: 967 830 038

Kontakt oss

Billingstadsletta 19A
1396 Billingstad

Soliditet

Org.nr.: 967 830 038

Kontakt oss

Billingstadsletta 19A
1396 Billingstad

Soliditet

Org.nr.: 967 830 038

Kontakt oss

Billingstadsletta 19A
1396 Billingstad